Lid worden van het Quiltersgilde


Word lid van het Quiltersgilde: voor en door Quilters.

Als lid van het Quiltersgilde:

  • ontvangt u vier maal per jaar het tijdschrift Quiltnieuws;
  • kunt u deelnemen aan de twee tentoonstellingen van het Quiltersgilde met uw eigen quilt;
  • krijgt u korting op de toegangsprijs van deze tentoonstellingen;
  • kunt u deelnemen aan de activiteiten van het Quiltersgilde zoals regiodagen, midweekvakantie + quilten; cursus Quilten Speciaal;
  • leent u gratis boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het Quiltersgilde;
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het lidmaatschap gaat in per 1 januari.
Het verenigingsblad verschijnt in de eerste week van maart, juni, september en december.


Lid worden
  • als u een automatische incasso voor betaling wilt afgeven door het aanmeldingsformulier (alleen voor Nederland) in te vullen of
  • door het overmaken van de contributie (zie onder) op rekeningnummer 1386.94.168 ten name van Quiltersgilde. Vermeld daarbij "nieuw lid" (inclusief jaartal), uw naam, adres, postcode, woonplaats en land. Zodra uw betaling ontvangen is, ontvangt u een lidmaatschapskaart en -nummer.
Contributie

De contributie bedraagt per jaar:
- voor leden met postadres in Nederland € 22
- voor leden met postadres in Europa € 28
- voor leden met postadres buiten Europa € 45

In de contributiebedragen is rekening gehouden met portokosten (buiten Europa wordt Quiltnieuws per luchtpost verzonden).


Aanmelden? Ga naar:

http://www.quiltersgilde.nl/lidmaatschap