woensdag 19 augustus 2015

Quilttentoonstelling Grote Kerk te Goes overweldigend succes!

Gaarne wil ik alle Zeeuwse leden, die hun quilt geëxposeerd hebben in de Grote Kerk te Goes van harte bedanken. De tentoonstelling heeft meer dan 10.000 bezoekers mogen verwelkomen.
drukte tijdens de opening

Ook waren de 25 quilts met het thema "Water - Land" te zien, die in mei tijdens het Textiel Festival tentoongesteld werden.

En niet te vergeten de mooie Tipi-tent van Petra de Haas met meer dan 500 gequilte driehoeken van leden van het Quiltersgilde.

Bent u nog niet naar Zeeland geweest? Tot 7 november is de tentoonstelling B(l)oeiende Quilts nog te bewonderen in het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en in het Fruitteeltmuseum te Kapelle.


Op woensdag 14 oktober hebben wij een ledendag georoganiseerd in het Fruitteeltmuseum te Kapelle met het volgende programma:

10.30 uur             ontvangst met koffie / thee en een Zeeuwse bolus
11.00 uur             lezing van Laura Strating met als onderwerp “Amish: levenswijze in beeld”.
12.30 uur             broodjeslunch en gelegenheid tot bezoeken van de expositie in beide musea
Aanmelden kan tot en met woensdag 7 oktober 2015

De kosten voor leden van het Quiltersgilde bedragen € 30,-- per persoon; (niet leden € 35,-- per persoon).
U kunt u als volgt opgeven:
Aanmeldingen via het secretariaat@hmdb.nl met opgave van naam, adresgegevens, datum van deelname en wel/geen lidmaatschap Quiltersgilde. Gaarne uw lidmaatschapsnummer vermelden.

Betaling dient vooraf plaats te vinden op NL48RABO 0109930746 t.n.v. Stichting Musea de Bevelanden onder vermelding van ledendag quiltersgilde en datum van deelname. 

Na ontvangst van uw betaling is uw aanmelding pas definitief.

Minimum aantal deelnemers 20 personen. Mocht de ledendag onverhoopt niet doorgaan dan krijgt u hiervan tijdig bericht en zal het reeds betaalde bedrag teruggestort worden.

Geen opmerkingen: