donderdag 11 april 2013

Elke week een jaar: 1987


Zoals het jaar 2013 voor sommigen het "hartjesjaar" is, was de eerste omslag foto van 1987 ook in de ban van de hartjes. Een actie genaamd: 100 harten plan. Allemaal georganiseerd door Marieke Dijkers voor de hartstichting.

harten-vier
 Het organiseren van busreizen naar de Algemene Tentoonstelling gebeurde al in 1987. Nu gebeurt dat ook nog wel, maar dan op persoonlijke titel en niet meer door het Quiltersgilde. En dat blijft altijd gezellig, zo'n busreisje toch?


oproep voor busreis naar Algemene Tentoonstelling
 Er stond altijd een lijst met lesgevende leden in het Quiltnieuws. Die lijst is nu te lang om gepubliceerd te worden. Wel doet het Quiltersgilde een oproep aan alle lesgevers om hun gegevens door te geven. Onze lijst is lang niet meer up to date!!

lesgevers

mooie quilt van Erna Letzel (secretaris) op de voorkant van het herfst nummer
 En wat hebben we het toch goed anno 2013 dat we niet meer hoeven te betalen om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Destijds moest er voor koffie en lunch betaald worden....
aankondiging Algemene Ledenvergadering

1987:
In april 1987 verliet Nel van der Linden om gezondheidsredenen het bestuur. Marian Polak werd voorzitter en op de Algemene Ledenvergadering op 1 oktober in De Reehorst te Ede werd  Totie van Spengler benoemd tot vicevoorzitter. De contributie werd verhoogd tot ƒ 28,-
Eind 1987 telde het Quiltersgilde 1615 leden.
Enkele Belgische leden (in eerste opzet was het Quiltersgilde voor Nederland en België) vroegen om een Belgische vertegenwoordiger in het bestuur en in elk Quiltnieuws een pagina voor de Belgische leden (ca 30). Beide verzoeken werden niet gehonoreerd; volgens de statuten kent het Quiltersgilde geen vertegenwoordigingen van bepaalde groepen en ieder kan, mits voldaan aan de geldende voorwaarden, een artikel geplaatst krijgen.
De Algemene Tentoonstelling werd gehouden in De Lawei te Drachten van 8 t/m 12 september en trok 2000 bezoekers.
Was Quiltnieuws voorheen gestencild, vanaf nu werd het gedrukt.
Er kwamen stickers met het Quiltersgilde logo.
Er werden 15 regiodagen georganiseerd door 10 regio’s.


Rose-Anne

1 opmerking:

Hannie de Beer zei

Alweer erg leuk om te lezen, o.a. over de Regiodagen. Misschien toch eens overwegen om er heen te gaan?