vrijdag 5 juli 2013

Elke week een jaar: 1999

Het blog over het historisch overzicht een dagje later dan normaal, maar gisteren hadden we bestuursvergadering. Een dag in Nijkerk vergaderen en allerlei plannen maken voor de rest van het jaar en natuurlijk ook al voor volgend jaar.
Als ik onderstaand verslag lees van 1999 kan ik me voorstellen dat het een roerig en moeilijk jaar moet zijn geweest met al die bestuurswisselingen.

Een leuke rubriek vind ik "anders gefotografeerd". Ik zie in gedachten al die quilters zich in bochten wringen om hun mooie quilt op een aparte manier op de foto vast te leggen......In het juni nummer van 1999 staat een oproep voor busreizen naar de Algemene Tentoonstelling. Het Quiltersgilde organiseert deze reizen niet meer zelf, maar er zijn natuurlijk wel allerlei particuliere initiatieven. Dit jaar verwachten we zelfs een groep 80+ dames uit Den Haag!! Maar ongetwijfeld zijn er bee's en winkels die reizen organiseren. Wilt u daar meer over weten? Stuur een berichtje naar het prikbord of onze Facebook pagina om te kijken of er quilters in uw omgeving zijn die graag samen willen reizen.

Het 10 jarig jubileum van EQA European Quilt Association werd gevierd. Het is heel belangrijk om op de hoogte te blijven van elkaars evenementen en ervaringen uit te wisselen met de andere Europese gildes. 

Elke quilter is dol op "gadgets". In het december nummer worden 'quilt mallen' besproken. Eigen mal maken of toch de kant-en-klare variant kopen? En zelfs voor het machinaal doorquilten zijn materialen op de markt. 
Nu niet meer weg te denken uit onze 'basisuitrusting'.

1999:
Een roerig jaar.
De Algemene Ledenvergadering in Den Dolder was op 10 april (op verzoek op een zaterdag). Aanwezig 82 leden + 5 bestuursleden.
Wimmie Scheper werd door het bestuur gekozen als voorzitter. Dini Bouwers werd gewoon lid en hield PR en EQA onder haar hoede en Terry Winkler werd vicevoorzitter. Marijke Martin trad per 1 mei om gezondheidsredenen af als bestuurslid.
Tijdens een emotionele Buitengewone Ledenvergadering in Den Dolder op 8 oktober traden Marijke Bosma, Dini Bouwers en Terry Winkler af als bestuurslid. Rita Hoogstrate, Ineke Urbanus en Ineke van der Weele traden als nieuwe leden toe tot het bestuur. Op 9 oktober trok Ineke van der Weele zich helaas terug. De Buitengewone Ledenvergadering besloot dat Dini Bouwers als niet-bestuurslid bij de EQA als IR kon aanblijven.
Op 2 en 3 februari werden z.g. “toerustingsdagen” georganiseerd voor de regiovertegenwoordigers; organisatorische zaken en uitwisseling van ideeën kwamen o.a. aan de orde.
De Tentoonstelling van Miniatuurquilts werd van 12 t/m 16 mei gehouden in het Karmelklooster te Drachten; thema: “Van poppenhuis tot poppenbed”, er hingen 208 quiltjes en er waren 1430 bezoekers.
De ATT werd van 9 t/m 16 september in Emmen in De Giraf georganiseerd. Er was geen thema. De tentoonstelling trok 5560 bezoekers.
Per 1 oktober beschikte het Quiltersgilde over een eigen kantoor in Nijkerk: Spoorstraat 1a. Vanaf 1 november was het ingericht en werd het gebruikt voor vergaderingen, voor opslag van oude nummers van Quiltnieuws en de Quiltersgilde artikelen en ook het archief verhuisde vanuit de zeecontainer in Waddinxveen naar Nijkerk. De verzameling Quiltersgildequilts verhuisde eveneens naar Nijkerk; Trudie Suermondt had tot dan toe de zorg voor dit bezit.
Vanaf nr 61 werd Quiltnieuws met, een nieuwe lay-out, gedrukt bij Drukkerij BoomPlaneta te Haarlem.
In maart werd met 40 deelnemers voor het eerst een Quiltweekend gehouden in Mennorode met het thema “Uit de losse hand”.
Ook de Midweek in maart was met 64 deelnemers weer te gast in Mennorode, het thema was “Dol op strippen”.
De EQA vergaderde in Montpellier (Fr.) en in Blankenberge (B.), in deze laatste plaats werd het tweede EQA-symposium gehouden, helaas met slechts 80 deelnemers.


Rose-Anne

Geen opmerkingen: