donderdag 1 augustus 2013

Elke week een jaar: 2003

We zijn aangekomen in het jaar dat ik lid werd. Tot nu toe bracht ik elke keer na een bestuursvergadering een archiefdoos vol quiltnieuwsen uit ons kantoor in Nijkerk mee. Van elk exemplaar hebben we er 2 in ons archief. Maar vanaf nu is dat niet meer nodig!! Ik heb ze gewoon thuis... Tenzij er een  nummer ontbreekt vanwege een van mijn buitenlandse verhuizingen...

Het jaar 2003 is weer een jubileum jaar voor het Quiltersgilde. Er is een oproep gedaan voor blokken in bepaalde kleuren per provincie en daar wordt enthousiast op gereageerd. Alle blokken worden tentoongesteld op de Algemene Tentoonstelling in Leiden. Er wordt een mooie kleurenkalender van geselecteerde blokken gemaakt die cadeau gedaan wordt aan alle leden.Hieronder een artikel over de midweek. Wat leuk om een foto van deze bloemenquilt te zien. Elke keer als we de informatiestand inrichten voor een beurs hangen we deze quilt op. Altijd een groot succes!!


Een quiltestafette, wie zou daar weer eens aan mee willen doen? Als iemand zich geroepen voelt om het initiatief te nemen dan horen we dat graag!!


Wat ook altijd heel veel bekeken wordt tijdens beurzen is de map met journaal quiltjes gemaakt door Marleen Wijn. Een leuke en snelle manier om eens een nieuwe techniek uit te proberen of een gezellig project voor even tussendoor.

2003:
Het Quiltersgilde vierde dit jaar zijn 20-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan ontvingen alle leden een verjaardagskalender met quiltblokken in vele kleuren. Van deze door leden ingezonden blokken werden enkele quilts gemaakt die werden aangeboden aan het Ronald Mc Donaldhuis in Leeuwarden.
Bij de opening van de Tentoonstelling van Miniatuurquilts in Nagele, van 16 t/m 21 april met het thema “Ook dit is Flevoland”, werd een receptie gehouden. Deze tentoonstelling trok 1451 bezoekers. Regio Veluwe-noord bood een door leden gemaakte quilt aan getiteld “Verbondenheid”.
De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 24 april te Nijkerk (109 aanwezigen). Aftredend en niet herkiesbaar waren de volgende bestuursleden: Rita Hoogstrate (voorz.), Nelly van der Elst en Bea Berends; zij ontvingen de Klos. Herbenoemd werd Ineke Urbanus en nieuw benoemd werden Joke Goede, Janneke Jansen, Mieke Linders en Nan de Nijs.
Jeanne Hamers werd voorzitter. Het Midweekteam bood namens de deelnemers een quilt aan “Jubileumruiker”.
De Algemene Tentoonstelling werd van 5 t/m 12 september gehouden in de Pieterskerk te Leiden met het  thema “Bellen, bollen, ballen”; er kwamen 8438 bezoekers. De nieuwe tentoonstellingscommissie bestond uit Marianne Akkerman en Joes Meester.
Een deel van de Quiltersgilde quiltcollectie werd geëxposeerd in de Kerk v.d. Heilige Geest te Amersfoort, Museum Stad Appingedam en in de Volksuniversiteit te Amersfoort. De regio Almere is na oktober 2003 opgeheven.
Per 1 september trad Esther van Berk als nieuwe hoofdredacteur voor Quiltnieuws aan als opvolger van Elke Boesewinkel. In maart verscheen een index van de nummers 23 t/m 74 (jaren 1990 t/m 2002).
Er kwam een nieuw Quiltersgildespeldje in groen met wit.
Het Quiltweekend in Mennorode trok met het thema “Verbloemen” 32 deelnemers en de Midweek met het thema “Land, lucht en water” had 64 deelnemers.
Op initiatief van de redactie van Quiltnieuws startte dit jaar een groep “Jonge Quilters”.
Er werden 40 regiodagen georganiseerd.

Rose-Anne

2 opmerkingen:

miekequilt zei

Leuk. Dit is het jaar dat ik bestuurslid werd. Een geweldig leuke tijd.

Hannie de Beer zei

Ja, die kalender was een succes! Ook de bloemenquilt is een blikvanger, en de journaalquiltjes heb ik 30 maanden lang gemaakt. 3 dikke albums vol! Een idee om er weer aan te beginnen?