donderdag 22 augustus 2013

Elke week een jaar: 2006

Ik denk dat iedereen dat wel heeft: sommige van de nummers van Quiltnieuws herinner ik me nog als de dag van gisteren. Andere daarentegen komen me absoluut niet bekend voor. Raar hoe een geheugen werkt....

 In het maart  nummer van 2006 wordt de actie "leden werven leden" aangekondigd. Wat werkt er beter dan onze eigen leden om iemand over de streep te trekken om ook lid te worden. De actie is gestopt, maar als lid mag je nog steeds je best doen om een vriendin of familielid lid te laten worden. Of geef een lidmaatschap cadeau, zo ben ik hier ook verzeild geraakt.......

En dan moeten we ook onze kinderen niet vergeten. De jeugd heeft de toekomst en IS onze toekomst. Het is belangrijk dat allerlei handvaardigheden overgedragen worden aan de jongere generatie. Een hele belangrijke taak voor het Quiltersgilde.

De Tentoonstelling van Miniatuurquilts vindt weer plaats begin 2014!! Meer hierover leest u in het september nummer van Quiltnieuws. Een thema waar je alle kanten mee op kunt.....


En als altijd staat er in het december nummer een verslag van de Algemene Tentoonstelling die in 2006 in Rotterdam plaatsvond.
Dit jaar gaan we naar Alkmaar van 6 tot 11 september. Met als thema Parade gaat het een groot feest worden!! Lezingen van Ted Storm en een avondopenstelling: DAT MAG JE ALS LID VAN HET QUILTERSGILDE TOCH NIET MISSEN???? Tot ziens in Alkmaar!!2006:
De Algemene Ledenvergadering werd in De Schakel in Nijkerk gehouden op 27 april. De bestuursleden Joke Goede, Janneke Jansen, Mieke Linders, Nan de Nijs en Ineke Urbanus waren aftredend, doch werden herbenoemd; zij ontvingen de Zilveren Patch.
Ook dit jaar omvatte het Quiltnieuws 68 pagina’s.
Het Quiltweekend was weer in Mennorode  met als thema “Kleur bekennen” en met 48 deelnemers. De Midweek was eveneens in Mennorode en het thema was “Zoveel hoofden, zoveel zinnen”; er kwamen 53 leden.
De kadercursus Quilten Speciaal werd overgenomen van SBA (Stichting Beeldende Amateurkunst). Deze cursus van ca. 1½ jaar werd vanaf 2006 gehouden in het kantoor in Nijkerk. Het Quiltersgilde startte met de groepen 6 + 7. Docenten en leerstof waren dezelfde als bij de SBA.
De Tentoonstelling van Miniatuurquilts was van 11 t/m 14 mei in Boerderij Vredelust te Pijnacker; thema “In en om de boerderij”. Er kwamen 1100 belangstellenden.
Als nieuwe tentoonstellingscommissie werden benoemd Stien Flipse en Wilma Tackenkamp.  De 23e Algemene Tentoonstelling vond van 15 t/m 20 september plaats in de Laurenskerk te Rotterdam; thema “Water”. Er hingen 191 ingezonden quilts, 17 z.g. kofferquiltjes van de EQA met het thema “Warm en Koud” en ook eindexamenwerkstukken van de cursus Quilten Speciaal. Er kwamen 6511 bezoekers.
Quiltweekend en Midweek trokken weer 48, resp. 53 deelnemers met de thema’s “Kleur bekennen” en “Zoveel hoofden, zoveel zinnen”.
Ook in 2006 was het Quiltersgilde weer met een stand aanwezig op diverse quiltbeurzen en evenementen.
Vlaggen en wimpels met het nieuwe logo werden aangeschaft t.b.v. regiodagen en evenementen. Ook waren speldjes verkrijgbaar met het nieuwe logo.
De website werd vernieuwd en het werd mogelijk om via de website lid te worden.
De EQA vergaderde weer in Birmingham; Jeanne Hamers vertegenwoordigde het Quiltersgilde.
In 2008 bestaat het Quiltersgilde 25 jaar; de voorbereidingen voor deze viering zijn reeds in volle gang.

2 opmerkingen:

Hannie de Beer zei

Weer een interessant jaar, en wat leuk, dit keer in Alkmaar een avondopenstelling. Mochten we er niet genoeg van krijgen, blijven we gewoon wat langer!

Nienke zei

Ook ik blijf me verbazen over al die vrijwilligers die jaar in jaar uit de vereniging draaiende houden, petje af! En die avondopenstelling, daar ga ik zeker gebruik van maken, super!